בדיקות מעבדה

כל המוצרים שלנו הוכחו כבעלי הגנה אקטיבית
לחצו על הקישורים להורדת תוצאות הבדיקות של מוצרינו!

קראו לגבי תוצאות המעבדה החדשות שלנו מאיטליה וישראל!

המסכות של סונוביה נבדקו יל ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאו שעומדות בסטנדרטים של סינון חלקיקים, נשימתיות ובטוחות לשימוש לפי דרישות המכון.

הטכנולוגיה של סונוביה מחסלת בקטריה הגורמת לאקנה עם יעילות של- 99.999999%

הטכנולוגיה של סונוביה משמרת את התכונות והיכולות שלה  גם לאחר 55 כביסות.

מסכת ה- SonoMaskשל סונוביה הוכחה כמסננת 98% מהחלקיקים בגודל 5 מיקרון.

לטכנולוגיה של סונוביה יכולת לנטרל חיידקים ביעילות של 99.9%

 הטכנולוגיה של סונוביה מנטרלת 99.97% מחלקיקי הקורונה עם יעילות אנטי-ויראלית גבוהה

לטכנולוגיה של סונוביה היכולת  לנטרל את וירוס הקורונה ביעילות של 99.35%

חלקיקי האבץ במוצרי סונוביה בטוחים ב-100% לשימוש על-ידי בני אדם.

מסכת ה- SonoMaskשל סונוביה הוכחה כנטולת השפעה שלילית על הרכב עור הפנים ובריאותו.